Khamis, 26 Mac 2009

**CUBA TEKA BUAH APA**


kat belakang rumah.....

PaNtuN 2 KeRaT


Sapa2 yg nak beli pantun...silakan...
Tuan puteri belajar menari
Tari diajar oleh Pak Harun
Kalau Tuan bijak bestari
Apa yang naik tak pernah turun?

Rabu, 25 Mac 2009

**MaBuk DaLaM CinTa**


Dikisahkan dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali bahawa pada suatu hari Nabi Isa a.s berjalan di hadapan seorang pemuda yang sedang menyiram air di kebun. Bila pemuda yang sedang menyiram air itu melihat kepada Nabi Isa a.s berada di hadapannya maka dia pun berkata, "Wahai Nabi Isa a.s, kamu mintalah dari Tuhanmu agar Dia memberi kepadaku seberat semut Jarrah cintaku kepada-Nya." Berkata Nabi Isa a.s, "Wahai saudaraku, kamu tidak akan terdaya untuk seberat Jarrah itu."
Berkata pemuda itu lagi, "Wahai Isa a.s, kalau aku tidak terdaya untuk satu Jarrah, maka kamu mintalah untukku setengah berat Jarrah." Oleh kerana keinginan pemuda itu untuk mendapatkan kecintaannya kepada Allah, maka Nabi Isa a.s pun berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah dia setengah berat Jarrah cintanya kepada-Mu." Setelah Nabi Isa a.s berdoa maka beliau pun berlalu dari situ. Selang beberapa lama Nabi Isa a.s datang lagi ke tempat pemuda yang memintanya berdoa, tetapi Nabi Isa a.s tidak dapat berjumpa dengan pemuda itu. Maka Nabi Isa a.s pun bertanya kepada orang yang lalu-lalang di tempat tersebut, dan berkata kepada salah seorang yang berada di situ bahawa pemuda itu telah gila dan kini berada di atas gunung.
Setelah Nabi Isa a.s mendengat penjelasan orang-orang itu maka beliau pun berdoa kepada Allah S.W.T, "Wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku tentang pemuda itu." Selesai sahaja Nabi Isa a.s berdoa maka beliau pun dapat melihat pemuda itu yang berada di antara gunung-ganang dan sedang duduk di atas sebuah batu besar, matanya memandang ke langit. Nabi Isa a.s pun menghampiri pemuda itu dengan memberi salam, tetapi pemuda itu tidak menjawab salam Nabi Isa a.s, lalu Nabi Isa berkata, "Aku ini Isa a.s."Kemudian Allah S.W.T menurunkan wahyu yang berbunyi, "Wahai Isa, bagaimana dia dapat mendengar perbicaraan manusia, sebab dalam hatinya itu terdapat kadar setengah berat Jarrah cintanya kepada-Ku. Demi Keagungan dan Keluhuran-Ku, kalau engkau memotongnya dengan gergaji sekalipun tentu dia tidak mengetahuinya."
Barangsiapa yang mengakui tiga perkara tetapi tidak menyucikan diri dari tiga perkara yang lain maka dia adalah orang yang tertipu. 1. Orang yang mengaku kemanisan berzikir kepada Allah, tetapi dia mencintai dunia. 2. Orang yang mengaku cinta ikhlas di dalam beramal, tetapi dia inginmendapat sanjungan dari manusia. 3. Orang yang mengaku cinta kepada Tuhan yang menciptakannya, tetapi tidak berani merendahkan dirinya. Rasulullah S.A.W telah bersabda, "Akan datang waktunya umatku akan mencintai lima lupa kepada yang lima :
1. Mereka cinta kepada dunia. Tetapi mereka lupa kepada akhirat.
2. Mereka cinta kepada harta benda. Tetapi mereka lupa kepada hisab.
3. Mereka cinta kepada makhluk. Tetapi mereka lupa kepada al-Khaliq.
4. Mereka cinta kepada dosa. Tetapi mereka lupa untuk bertaubat.
5. Mereka cinta kepada gedung-gedung mewah. Tetapi mereka lupa kepada kubur."

Ahad, 22 Mac 2009

1.0 PENDAHULUAN

Sesungguhnya Islam adalah agama yang syumul, Allah taala telah mengutus Nabi Muhammada s.a.w ke dunia ini untuk mengajar manusia jalan yang lurus dan memperbaiki akhlak manusia kepada akhlak yang mulia. Kemudian setelah kewafatan baginda s.a.w, tugas baginda diganti dengan khalifah empat yang lebih dikenali sebagai khulafa’ Ar-Rasyidin iaitu Abu Bakar, Umar al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah era khulafa’ ar-Rasyidin berakhir maka jawatan khalifah diambil alih oleh Muawiyyah dan seterusnya diwarisi oleh keturunan beliau. Sistem perlantikan khalifah secara syura tidak lagi diamalkan bahkan Muawiyyah menjadikan perlantikan Khalifah sebagai warisan keluarganya. Setelah beberapa keturunan Muawiyyah menjadi khalifah, maka lahirlah seorang khalifah yang hebat lagi zuhud dari keturunan tersebut. Beliau ialah khalifah Umar bin Abd Aziz. Khalifah Umar bin Abd Aziz terkenal dengan kewarakan dan kezuhudan beliau. Beliau juga telah mengembalikan sistem syura yang dihapuskan oleh datuknya Muawiyyah dan mentadbir negara dengan penuh keadilan sehingga tiada lagi rakyatnya menderita kemiskinan. Kehebatan beliau telah menjadi contoh teladan yang baik kepada umat Islam seluruhnya sebagai pemimpin negara yang unggul. Kisahnya tercatat dalam lipatan sejarah sehingga ke hari ini.

2.0 BIODATA UMAR IBN ABD AL-AZIZ (61-101 H/ 681-720 M)

Umar Ibn Abd al-Aziz adalah khalifah yang adil sehingga diberi gelaran khulafa’ al-Rasyidin yang kelima. Nama penuhnya ialah Abu Hafs, Umar ibn Abd al-Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam al-Umawiy al-Qurashiy. Dia ialah seorang daripada khalifah kerajaan Bani Umayyah di Syam. Datuk sebelah ibunya ialah Umar ibn al-Khattab.

Umar ibn Abd al-Aziz lahir di Madinah al-Munawwarah. Semasa bapanya dilantik sebagai pemerintah di Mesir, dia turut dibawa bersama dan menghafal al-Quran di sana. Kemudian bapanya telah menghantarnya ke Madinah semula untuk mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu sastera.

Khalifah Abd al-Malik ibn Marwan telah mengahwinkan anaknya Fatimah dengan Umar dan melantiknya sebagai penyelia perusahaan susu selama dua tahun. Kemudian dia dipilih oleh Khalifah al-Walid ibn Abd al-Malik sebagai pengusaha di Madinah al-Munawwarah pada tahun 87H/ 705M. Kemudian kuasanya diperluaskan sehingga meliputi Makkah dan Ta’if dan seterusnya menjadi pemerintah seluruh Hijjaz pada tahun 93H/711M. Namun, dia akhirnya dilucutkan dari jawatan itu disebabkan satu fitnah yang mengatakan dia melindungi orang yang lari daripada pengadilan yang dilemparkan terhadapnya oleh Hajjaj ibn Yusuf, gabenor Iraq.

2.1 Pendidikan
Beliau telah menghafaz al-Quran sejak masih kecil lagi. Merantau ke Madinah untuk menimba ilmu pengetahuan. Beliau telah berguru dengan beberapa tokoh terkemuka seperti Imam Malik b. Anas, Urwah b. Zubair, Abdullah b. Jaafar, Yusuf b. Abdullah dan sebagainya. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran dengan beberapa tokoh terkenal di Mesir. Beliau telah dipanggil balik ke Damsyik oleh Khalifah Abdul Malik b. Marwan apabila bapanya meninggal dunia dan dikahwinkan dengan puteri Khalifah, Fatimah bte Abdul Malik (sepupunya).

2.2 Sifat-Sifat Peribadi
Beliau mempunyai keperibadian yang tinggi, disukai ramai dan warak yang diwarisi dari datuknya Saidina Umar bin Al-Khatab. Baginda amat berhati-hati dengan harta terutamanya yang melibatkan harta rakyat. Sesungguhnya kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menyediakan dua lilin di rumahnya, satu untuk kegunaan urusan negara dan satu lagi untuk kegunaan keluarga sendiri tentunya telah diketahui umum dan tidak perlu diulang-ulang.

Sebagai seorang yang zuhud, kehidupannya semasa menjadi Gabenor Madinah dan Khalifah adalah sama seperti kehdupannya semasa menjadi rakyat biasa. Harta yang ada termasuk barang perhiasan isterinya diserahkan kepada Baitulmal dan segala perbelanjaan negara berdasarkan konsep jimat-cermat dan berhati-hati atas alasan ia adalah harta rakyat. Ini terbukti apabila beliau dengan tegasnya menegur dan memecat pegawai yang boros dan segala bentuk jamuan negara tidak dibenarkan menggunakan harta kerajaan.
Terdapat banyak riwayat dan athar para sahabat yang menceritakan tentang keluruhan budinya. Di antaranya ialah :
1. At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Umar Al-Khatab telah berkata : "Dari anakku (zuriatku) akan lahir seorang lelaki yang menyerupainya dari segi keberaniannya dan akan memenuhkan dunia dengan keadilan"
2. Dari Zaid bin Aslam bahawa Anas bin Malik telah berkata : "Aku tidak pernah menjadi makmum di belakang imam selepas wafatnya Rasulullah SAW yang mana solat imam tersebut menyamai solat Rasulullah SAW melainkan daripada Umar bin Abdul Aziz dan beliau pada masa itu adalah Gabenor Madinah"
3. Al-Walid bin Muslim menceritakan bahawa seorang lelaki dari Khurasan telah berkata : "Aku telah beberapa kali mendengar suara datang dalam mimpiku yang berbunyi : "Jika seorang yang berani dari Bani Marwan dilantik menjadi Khalifah, maka berilah baiah kepadanya kerana dia adalah pemimpin yang adil"." Lalu aku menanti-nanti sehinggalah Umar b. Abdul Aziz menjadi Khalifah, akupun mendapatkannya dan memberi baiah kepadanya".
4. Qais bin Jabir berkata : "Perbandingan Umar b Abdul Aziz di sisi Bani Ummaiyyah seperti orang yang beriman di kalangan keluarga Firaun"
5. Hassan al-Qishab telah berkata :"Aku melihat serigala diternak bersama dengan sekumpulan kambing di zaman Khalifah Umar Ibnu Aziz"
6. Umar b Asid telah berkata :"Demi Allah, Umar Ibnu Aziz tidak meninggal dunia sehingga datang seorang lelaki dengan harta yang bertimbun dan lelaki tersebut berkata kepada orang ramai :"Ambillah hartaku ini sebanyak mana yang kamu mahu". Tetapi tiada yang mahu menerimanya (kerana semua sudah kaya) dan sesungguhnya Umar telah menjadikan rakyatnya kaya-raya"
7.'Atha' telah berkata : "Umar Abdul Aziz mengumpulkan para fuqaha' setiap malam. Mereka saling ingat memperingati di antara satu sama lain tentang mati dan hari qiamat, kemudian mereka sama-sama menangis kerana takut kepada azab Allah seolah-olah ada jenayah di antara mereka."

3.0 UMAR ABDUL AZIZ SEBAGAI KHALIFAH

3.1 Jawatan sebelumnya.
Kebolehan dan ketokohan Umar Abdul Aziz dapat kita saksikan semasa beliau memegang jawatan kerajaan Umaiyyah iaitu sebagai gabenor dan seterusnya semasa menjadi khalifah. Sebelum beliau dilantik menjadi khalifah, beliau pernah memegang jawatan gabenor di beberapa buah wilayah dalam masa kerajaan Umaiyyah, khasnya pada zaman khalifah al-Walid bin Abdul Malik. Semasa Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah iaitu selepas perkahwinannya dengan Fatimah binti Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi gabenor di Khunashirah. Khunashirah adalah sebuah negeri yang agak besar sesudah Aleppo di Syria dalam tahun 85 H.

3.2 Menjadi Gabenor Madinah
Selepas perlantikan beliau menjadi gabenor disini lebih kurang dua tahun. Umar bin Abdul Aziz ditukarkan pula menjadi gabenor di Madinah. Penukaran ini berlaku pada tahun 87 H dimana khalifah al-Walid bin Abdul Malik memilihnya pula menjadi gabenor di Madinah setelah menukarkan Hisyam bin Ismail al-Makhzumi yang menjadi gabenor sebelumnya.

Semasa menjadi gabenor di Madinah, beliau telah berjaya menunjukkan keadilan dan ketokohannya serta tidak mementingkan kepada keluarga sendiri dalam sebarang jawatan. Pengambilan para pegawai dan pekerjanya adalah berdasarkan kepada kebolehan dan kecekapan yang ada pada diri seseorang tanpa memandang kepada darjat, keturunan dan pangkat. Pada masa beliau menjadi gabenor jugalah, masjid al-Nabawi diperbaiki dengan pembinaan semula supaya ianya menjadi lebih selesa, lebih baik dan lebih menarik.

Beliau berjaya menyelesaikan masalah yang timbul sebelum ini dan disamping itu, beliau juga berjaya membuat beberapa pembaikan untuk rakyat di Madinah. Memandang kebijaksanaan dan kebolehan Umar mentadbirkan Negara dengan baik. Maka khalifah al-Walid bin Abdul Malik melantiknya pula sebagai gabenor di kota suci Mekah. Ini bererti Umar bin Abdul Aziz terpaksa mengendalikan dua kawasan yang dianggap terpenting dikalangan umat Islam seluruh dunia iaitu Mekah dan Madinah.

3.3 Dilantik menjadi Khalifah
Kemudian dia dilantik menjadi menteri oleh Sulayman ibn Abd al-Malik yang menerima nasihat Raja ibn Haywah, seorang ahli fiqh, agar melantik seorang lelaki soleh sebagai khalifah umat Islam, iaitu Umar ibn Abd al-Aziz, bersesuaian dengan pelantikan khalifah secara warisan. Pelantikan ini berlaku pada tahun 99H/717M.

Setelah menduduki takhta pemerintahan, Umar ibn Abd al-Aziz segera melaksanakan projek kemudahan asas dan melucutkan beberapa orang penguasa yang tidak mampu memberi khidmat yang baik kepada rakyat. Tempat mereka diganti oleh orang yang mementingkan keadilan, bersih dan beristiqamah. Di samping itu, beliau cuba menarik hati golongan Syiah dengan menghapuskan kata-kata kecaman terhadap Sayidina Ali r.a dalam khutbah dan tidak lagi mengancam mereka. Beliau juga menghapuskan jizyah terhadap kafir zimmi yang memeluk Islam serta mengarahkan supaya diserahkan kembali hak mereka.

Khalifah Umar juga turut menghalang dirinya dan keluarganya daripada menikmati sebarang bentuk kemewahan yang berlebihan, sehingga dia meminta agar isterinya menyerahkan barang kemasnya kepada baitulmal. Umar ibn Abd al-Aziz juga menghapuskan segala cukai yang berlebihan dan meminta agar semua gabenor mengambil kira pandangannya dalam melaksanakan sesuatu hukuman. Cara politik ini menyebabkan ramai orang memeluk agama Islam terutamanya raja-raja daripada Sind, Hind dan Bar.

4.0 POLISI KHALIFAH UMAR BIN ABDUL AZIZ

4.1 Politik
Dalam bidang ini merangkumi aspek-aspek pentadbiran, dasar dalam dan luar negeri, perlantikan para pegawai dan sebagainya. Ahli-ahli sejarah bersepakat mengatakan corak pentadbiran baginda samalah seperti mana khalifah-khalifah al-Rasyidin. Bentuk atau corak pemerintahan baginda adalah berdasarkan kepada al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w. Dari awal beliau dilantik, beliau telah mengadakan reformasi yang tidak terkeluar dari hakikat dan kehendak Islam yang sebenarnya. Antara reformasi itu ialah, beliau telah mengembalikan semula demokrasi al-syura mengikut Islam. Demokrasi ini telah lama hilang dan tidak dipraktikan pada masa khalifah umaiyyah kecuali di zaman Umar bin Abdul Aziz sahaja.

Pada tahun pertama beliau dilantik menjadi khalifah iaitu pada tahun 99H, Khalifah Umar Abdul Aziz telah mengadakan beberapa reformasi dan rancangan-rancangan yang begitu menyeluruh dalam semua bidang. Antaranya ialah menyusun semula nama-nama para gabenor, qadhi-qadhi dan para pegawai kerajaan yang lain.

Khalifah Umar Abdul Aziz juga melantik qadhi-qadhi disetiap wilayah, nama pemimpin tentera, pemungut cukai, ketua polis, ketua pos, dan pelbagai jabatan lagi yang berkaitan dengan pelaksanaan pentadbiran umat. Khalifah Umar Abdul Aziz bertindak tegas kepada sesiapa sahaja dari para pembesarnya atau gabenornya samada gabenor yang telah dilantik oleh khalifah-khalifah Umaiyyah yang lalu atau kepada mereka yang dilantik oleh beliau sendiri.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat berhati-hati semasa melantik para pegawainya. Beliau tidak taksub kepada mana-mana pihak, malah apa yang menjadi ukuran beliau ialah kelebihan yang ada pada seseorang walaupun bukan dari keluarganya, bukan sahabatnya atau bukan bangsa arab. Didalam pentadbiran negara juga, beliau akan memecat dan tidak melantik kepada mereka yang kurang berpengetahuan dalam bidang agama Islam. Khalifah Umar juga pernah mengingatkan kepada para gabenornya supaya mengambil orang-orang yang pakar tentang maksud-maksud al-Quran dalam pentadbiran negara.

Dalam usaha menjalankan reformasinya, beliau telah mengembalikan semula gereja yang telah diambil oleh khalifah-khalifah Umaiyyah yang lalu daripada orang-orang nasrani. Tujuan pengambilan itu adalah untuk diubahsuaikan bagi pembinaan masjid. Ini kerana beliau berpendapat bahawa tindakan khalifah-khalifah yang lalu adalah diluar dari kehendak Islam yang sebenarnya. Langkah seperti ini, membawa kesan yang positif terhadap orang-orang nasrani untuk mereka berfikir, membuat kajian tentang akidah Islam dan seterusnya mungkin membawa mereka menerima Islam.

Polisi luar khalifah Umar terhadap negara-negara asing, khususnya negara-negara bukan Islam, polisi beliau adalah berdasarkan kepada daulah islamiah. Inilah satu reformasi beliau terhadap dasar luar kerajaan. Khalifah-khalifah sebelumnya menggunakan polisi menyerang negara-negara asing, dalam usaha meluaskan jajahan takluk Islam serta akidahnya. Tetapi khalifah Umar tidak suka melakukan pertumpahan darah sesama manusia. Beliau lebih suka menukarkan dari cara peperangan kepada cara berdakwah. Cara ini adalah lebih berkesan dan lebih praltikal jika dibandingkan dengan khalifah-khalifah Umaiyyah sebelumnya.

4.2 Ekonomi.

Dalam bidang ini, khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menggariskan dasar-dasar pokok pentadbiran ekonomi Negara. Mengikut seorang ahli sejarah Muhamad Ali Dannawi, terdapat enam asas penting yang telah digariskan oleh Umar bin Abdul Aziz iaitu:

- Harta itu adalah harta Allah. Manusia hanya berusaha sekadar keperluannya sahaja.

- Kerajaan akan memberi jaminan kesenangan kepada manusia sekadar tahap minimum sahaja.
- Zakat mesti dipungut segera dan dibahagikan kepada orang yang berhak dengan segera. Jika didapati lebih, hendaklah dikembalikan kepada Baitulmal.
- Wajib ada perimbangan antara kemasukan dan pengeluaran ekonomi Negara.
- Baitulmal Markazi hendaklah mentadbirkan kewangan seluruh pelusuk negara.
-Baitulmal Markazi juga, berkuasa mengeluar dan menukarkan wang jika perlu dan para pegawainya bertanggungjawab keatas Baitulmal dan ianya diletak di bawah kawalan rapi tentang perbelanjaan tahunannya.


Beliau juga telah mengadakan beberapa reformasi dalam bidang ini dan cuba mengembalikan semula peraturan ekonomi sebagaimana di zaman Khalifah Umar al-khattab dahulu. Antara peraturan-peraturan yang diikuti oleh beliau ialah:

- Menegah orang-orang arab memiliki tanah-tanah di negara-negara yang dibuka.
- Jizyah dihapuskan kepada bukan Arab selepas mereka memeluk agama Islam tetapi mereka dikenakan cukai al-Kharaj keatas tanah-tanah mereka.

Pembaharuan dan polisi yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz telah memberikan suatu dasar baru kepada masyarakat. Pembaharuan berjaya menambahkan ekonomi negara dan mengembangkan akidah islamiah apabila ramai yang memeluk agama Islam.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan para gabenornya supaya menghapuskan bayaran jizyah kepada setiap orang yang memeluk Islam. Tindakan dan polisi Umar ini menyebabkan setengah gabenornya mengadu kebimbangan mereka tentang akan kurangnya harta Baitulmal. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjelaskan kepada mereka yang sebenarnya penghapusan jizyah itu memberi kesan dan kemenangan yang besar terhadap ekonomi dan akidah Islam. Inilah antara langkah dan reformasi yang positif yang pernah dilakukan oleh beliau. Golongan zimmah, apabila mereka menerima Islam, mereka dikenakan bayaran zakat. Ini bererti menambah wang umat Islam secara keseluruhannya. Penghapusan jizyah seolah-olah sebagai teknik untuk menarik mereka memeluk Islam.

Di dalam usaha membersih kebatilan dan menambahkan ekonomi negara, khalifah Umar tidak bertindak kepada orang lain, kecuali selepas dilakukan keatas dirinya dahulu. Antara tindakan awal terhadap dirinya ialah beliau menjual setiap yang dimilikinya seperti kebun-kebun, kenderaan-kenderaan, barang-barang mewah, kuda-kuda, pakaian-pakaian, minyak atar, perabot-perabot dan banyak lagi barang-barang lain sehingga sampai nilainya sebanyak dua puluh tiga ribu dinar. Kesemua harta-harta itu diserahkan kepada Baitulmal.

Mengikut Ibn al-Athir dan beberapa orang ahli sejarawan yang lain, mereka mengatakan bahawa perbelanjaan Khalifah Umar setiap hari hanya dua dirham sahaja. Wang atau dirham itu diambil daripada Baitulmal. Ringkasnya dalam bidang ekonomi, Khalifah Umar berjaya memberi keselesaan kepada semua rakyat. Suasana perekonomiaan negara dan harta Baitulmal adalah yang paling tinggi sekali, jika dibandingkan dengan zaman-zaman Khalifah Umaiyyah sebelumnya. Rakyat hidup dengan mewah tanpa berlaku sebarang masalah antara mereka. Masalah sosial seperti rasuah dan sebagainya dapat diatasi. Para petani, mereka menerima pendapatan yang lumayan. Begitulah juga dengan para pegawai kerajaan yang lain, sehingga gaji sampai kepada tiga ratus dinar setiap bulan.

4.3 Sosial.

Khalifah Umar bukanlah sebagai seorang Khalifah yang hanya pandai mentadbirkan negara dan bijak menyusun program kemajuan ekonomi negara, malah baginda juga tidak lupa mengadakan reformasi dalam bidang sosial demi kebaikan umat dan agama Islam. Jalan raya, tempat persinggahan musafir, perkhidmatan pos, sekolah-sekolah, pusat pengajian tinggi, pusat kesihatan dan sebagainya diadakan di dalam negara.

Antara sumbangan Umar ibn Abd al-Aziz sepanjang tempoh perkhidmatannya di Hijaz ialah menggali telaga-telaga, membaiki jalan, memerintah dengan penuh keadilan tanpa penentangan daripada para pembangkang politik Bani Umayyah dan gabenor-gabenornya. Dia berjaya menarik hati semua golongan dan menghormati mereka. Pada zaman pemerintahan beliau, beliau telah menggariskan beberapa ciri bagi meninggikan kehidupan rakyat. Pada pandangan beliau, untuk mencapai hasrat ini, sesebuah negara mestilah paling kurang mempunyai keadaan minimum seperti berikut:

- Seseorang itu mesti memiliki sebuah rumah.
- Mesti ada seekor kuda untuk mempertahankan diri dan berjihad.
- Mesti cukup alat perabot rumah.
- Bagi mereka yang kurang bernasib baik dalam hidupnya. Seperti orang buta, orang lemah, fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Mereka ini diberi pertolongan seperti tempat penginapan, bantuan-bantuan yang berupa mental dan material. Khalifah Umar pernah mengarahkan pihak berkuasa Sham supaya mengadakan tempat bagi setiap orang yang buta.

Pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga penyair-penyair atau penyanyi mereka tidak mendapat peluang untuk berpoya-poya. Manakala pelaku-pelaku jenayah pula, keadaan mereka pada zaman Khalifah Umar adalah baik tidak sebagaimana zaman khalifah-khalifah Umaiyyah sebelumnya. Bahkan mereka telah berpaling dengan melihat contoh Hasan al-Basri iaitu seorang ulama’ dan salah seorang yang kuat beribadat.

Beliau sangat mengambil berat dalam soal pengembangan agama Islam serta penyebaran ilmu agama Islam seperti Fiqh, Tauhid, pengajian al-Quran dan sebagainya. Beliau mengarahkan setiap gabenor wilayah supaya mengambil berat tentang pengajian ini. Beliau menjadikan masjid sebagai pusat memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Para ulama’ pula adalah sebagai pengembang dan penyebar ilmu pengetahuan Islam di wilayah-wilayah Islam.Maka Umar bin Abdul Aziz telah menghantar ke Maghrib sepuluh orang fuqaha’ untuk menerangkan atau mengajar mereka itu dalam perkara-perkara agama.

Beliau pernah mengumpul ahli bijak pandai dalam pelbagai bidang untuk menterjemahkan buku-buku asing seperti buku dari Greek, Parsi dan sebagainya kedalam bahasa arab. Tujuan beliau adalah untuk memberi kefahaman kepada orang-orang Islam terhadap berbagai ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan. Dalam bidang pengajian nahu dan soraf, baginda menggunakan cara yang baru. Ini disebabkan oleh banyaknya orang-orang bukan Islam memeluk Islam. Beliau juga tidak lupa dalam usaha penyusunan semula hadis. Jasa beliau ini amat besar ertinya kepada kaum muslimin seluruhnya.

Khalifah Umar sangat mengambil berat dalam ilmu keagamaan atau kerohaniaan dan ilmu keduniaan lebih-lebih lagi ilmu kedoktoran kerana keperluan orang ramai dalam kehidupan mereka seharian, untuk menjamin kesihatan badan dan kesejahteraan iman. Pada zaman Umar lahir seorang doktor yang terkenal bernama Abdul Malik bin Abjar atau Ibn Bahr al-Kamani. Ramai lagi tokoh-tokoh dalam berbagai bidang yang lahir pada zaman Khalifah Umar hasil daripada perluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

5.0 REFORMASI YANG DILAKUKAN OLEH KHALIFAH UMAR

5.1 Menghilangkan Amalan Nepotisme.

Nepotisme ialah perbuatan dalam pemerintahan yang mementingkan atau melebihkan sanak saudara atau kawan-kawan sendiri. Beliau tidak segan menurunkan kaum kerabatnya sendiri sekiranya memang tidak mampu menegakkan keadilan. Keadilan adalah di antara dasar pemerintahan yang akan ditugaskan dan diperjuangkan beliau menurunkan kaum kerabat Bani Umayyah yang tidak bijak memerintah dan berunsurkan tipu daya.

Al-Mas’udi meriwayatkan: “Umar Abdul Aziz adalah ahli ibadah dan tawaduk, ia memberhentikan pekerja-pekerja kaum kerabat Bani Umayyah dan menggantikannya dengan pekerja-pekerja yang lebih berkemampuan untuk bekerja”. Kemudian beliau memberikan nasihat-nasihat kepada gabenor-gabenornya. Beliau sangat mencela tindakan pegawai-pegawainya yang menyeleweng dan tidak berlaku amanah terhadap rakyatnya. Di antara ucapan beliau ialah: “Sesungguhnya kami menganggap yang lari dari kezaliman para pemimpinnya sebagai penderhaka, maka ketahuilah bahawa yang lebih patut dianggap menderhaka ialah pemimpin yang zalim. Ingatlah tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam menderhakai Allah.

Al-Balazuri menerangkan bahawa Muhammad bin Yusuf merupakan saudara Hajjaj bin Yusuf, pegawainya di Yaman melakukan penyelewengan merampas tanah-tanah rakyat tanpa hak dan mewajibkan penduduk Yaman agar membayar kharaj. Ketika Umar memegang jawatan Khilafah ia memerintahkan gabenornya untuk menghapuskan kewajipan tersebut dan supaya meringankan beban orang-orang yang dalam kesempitan.

Al-Mada’ini meriwayatkan: Umar mengangkat seorang laki-laki daripada bapa saudaranya atas satu pekerjaan kemudian dihadapkan kepadanya dua orang laki-laki yang minta dihakimi berkenaan dengan masalah dinar (kewangan) tetapi beliau tidak memberi keputusan yang bijak antara keduanya dan mengenakan denda satu dinar, kemudian beliau akan menyelesaikan masalah antara dua lelaki tersebut, maka Umar mengirim surat kepadanya:”Bahawasanya saya tidak mengangkat kamu supaya meminta denda dan beliau menggantikannya dengan benda lain”.

5.2 Memecat wali-wali yang zalim dan menggantikannya dengan yang lebih baik.

"إن إقامة الحدود عندي كإقامة الصلاة والزكاة"
Maksudnya:
Sesungguhnya mengenakan hudud disisiku adalah sama hukumnya dengan mendirikan solat dan menunaikan zakat”.

Dasar baru ini tidak membabitkan penyerahan kuasa-kuasa untuk pemerintahan pusat. Pada hakikatnya Umar bin Abdul Aziz telah menyelia segala tindakan yang dibuat oleh wali-walinya dengan cara yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Berbeza dengan tiga leluhur yang sebelumnya, beliau tidak lagi memerlukan wali-wali yang kuat seperti Hajjaj bin Yusuf dan Yazid. Sebaliknya beliau meminta wali-walinya supaya melaksanakan arahannya.

Dalam suasana begini perdagangan politik wali secara individu tidak penting berbanding dengan pemusatan kuasa pemerintahan Sulaiman. Umar bin Abdul Aziz memerlukan kelayakan dan ketaatan secara zahir dan beliau bersedia melantik sesiapa daripada pengikut-pengikut Hajjaj sekiranya ia mempunyai sifat-sifat itu.

Pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, ianya berjalan terus dan memerhatikan setiap kemungkaran dan tabiat para wali yang menindas rakyat dengan kezaliman iaitu dengan mengganti mereka yang ternyata kezaliman dan digantikan tempatnya oleh para wali yang baik akhlak dan budi pekertinya.

Umar bin Abdul Aziz segera memecat gabenor-gabenor yang zalim dan amil-amil yang kejam. Dipecatnya Usamah bin Zaid, yang sebelum ini menjawat sebagai pegawai zakat di Mesir. Usamah adalah seorang yang zalim dan banyak tindakannya yang melampaui batas. Umar bin Abdul Aziz juga telah memecat Yazid bin Abu Muslim yang sebelum ini menjadi gabenor di Afrika Utara dan Salih bin Abdurrahman gabenor Iraq serta Hur bin Abdul Rahman al-Saqafi gabenor Andalus.

Tindakan selanjutnya ialah memecat Yazid bin Muhallab, wali Sulaiman di wilayah Timur dan seterusnya membahagikan kawasan yang besar itu kepada tiga bahagian iaitu Kufah, Basrah dan Khurasan. Dengan cara ini ia dapat dikuasai dan dikawal dengan sepenuhnya. Umar bin Abdul Aziz memandanganya sebagai gabenor diktator dan mengarahkan supaya mengembalikan harta rampasan perang dari Jurjan kemudian digantikan kedudukannya oleh Abdul Rahman bin Naimal Ghiffari. Kemudian dimasukkan penjara namun dapat melarikan diri ketika Umar sakit tenat.

Demikianlah pendiriannya dalam menegakkan keadilan kepada seluruh rakyatnya dengan menjalankan hukum-hukum yang hak termasuk memecat gabenor-gabenor yang tidak berkelayakan adalah sama seperti mendirikan solat dan membayar zakat. Jika beliau tidak tunaikan amanat itu, beliau akan menanggung dosa di hadapan Allah kelak.

5.3 Mengembalikan harta yang tidak sah ke dalam Baitulmal.

Khalifah Umar bin Abd Aziz pernah berkata yang bermaksudnya:

Bahawasanya saya tidak menuduh agamamu dan tidak juga amanahmu, tetapi saya mencurigai kelalaianmu dan pemborosanmu, sesungguhnya saya akan menjadi hujah kaum Muslimin dalam harta mereka, kemudian ia memerintahkan mengganti harta baitulmal yang hilang kemudian dikembalikannya semula dan ia menghibahkan dari harta persendiriannya”.

Sifat amanah yang tinggi mendorong Umar bin Aziz untuk berlaku adil terhadap semua pihak baik terhadap dirinya, keluarganya mahupun kerabatnya yang dekat sekalipun. Bagi beliau, tidak ada sedikit pun perasaan takut untuk dikecam, ditentang atau dimusuhi sekalipun. Cintanya pada Allah dan Rasul mengatasi cintanya kepada kaum kerabatnya yang dinilai telah membolot harta kerajaan tanpa kebenaran. Sementara di sana ditemukan ramai rakyatnya yang hidup kekurangan dan tertindas hak-haknya.

Pertama kali yang ditunjukkan kepada masyarakat tentang perubahan radikal yang dicontohkan ialah sebaik sahaja beliau diangkat menjadi khalifah beliau menolak kuda-kuda hias yang segak dan belum pernah digunakan, sememangnya kenderaan itu dikhaskan bagi khalifah-khalifah yang baru, beliau memilih keldainya dan menyuruh kuda-kuda tersebut dimasukkan ke dalam Baitulmal, beliau tidak mahu tinggal di istana sebaliknya tinggal dirumahnya yang usang. Begitu juga semua tenda-tenda permaidani-permaidani dan tempat-tempat alas kaki yang biasanya disediakan untuk khalifah-khalifah yang baru semuanya itu dijualnya dan wangnya dimasukkan ke dalam Baitulmal.

5.4 Mengubah Strategi Dakwah

Beliau mengubah cara berdakwah dari kekerasan peperangan kepada dakwah secara berhikmah. Beliau menyebarkan agama Islam sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dan menempuh cara damai dalam berdakwah tersebut yang mana hal itu tidak dilakukan oleh khalifah-khalifah sebelumnya, dakwah itu sangat berkesan menyebabkan ramai orang-orang yang memeluk Islam dan mengirim 10 ahli fiqh untuk mengajar mereka asas-asas agama dan pengajaran-pengajarannya kepada negeri-negeri yang baru menerima Islam. Beliau juga mengirim surat kepada Leo III raja Rom dan raja Sind mengajaknya memeluk Islam. Setelah mereka tahu sirahnya, maka mereka masuk Islam di antaranya ialah raja Hisbah bin Zahir. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengangkat Umar bin Muslim saudara Qutaibah bin Muslim di sempadan sebagai walinya.

Umar Abdul Aziz memang menjauhi penyebaran Islam dengan dakwah yang lemah lembut secara menyeluruh. Bahkan semua tentera ynag melawan negara jirannya seperti Konstantinopal dan Asia Tengah. Umar Abdul Aziz mengarahkan al-Jarrah supaya menyeru penduduk tempatan memeluk agama Islam dan mengatakan sesiapa sahaja yang memeluk agama Islam akan dikecualikan daripada membayar jizyah, nama mereka disenaraikan dalam diwan dan akan dilayan seperti orang-orang Islam yang lain.

Menurut Mada’ini, Umar bin Abdul Aziz mengambil langkah ini apabila ia menerima aduan bahawa seramai 20 ribu orang kaum mawali yang menyertai beberapa kempen tidak menerima ata’, dan mereka yang memeluk Islam masih juga dikenakan jizyah. Kemudian beliau menghapuskan jizyah tersebut dari para mualaf. Umar juga sangat bijaksana dalam penarikan ufti (kharaj) sebagai contohnya beliau telah mengeluarkan arahan kepada Uqba’ bin Zur’a al-Ta’I supaya memungut ufti tanpa penganianyaan dan jika terdapat kelebihan yang diperlukan selepas pembahagian gaji, akan dibahagikan kepada kaum yang memerlukannya di Khurasan. Jika sekiranya jumlah kharaj yang diperlukan tidak mencukupi, maka Umar bin Abdul Aziz akan menghantar wang ke khurasan bagi menampung kekurangan wang itu.

5.5. Menghidupkan Amalan Syura (mesyuarat).

Syura adalah salah satu sistem dalam perlembagaan Islam yang unggul mengalahkan sistem apa pun dalam bentuk pemerintahan didunia ini. Umar bin Abdul Aziz menyakini bahawa syura adalah satu kemestian yang mesti ditegakkan dalam kerajaannya. Dengannya pemerintahan akan tegak, kebenaran akan terangkat dan keadilan menjadi kuat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Umar Abdul Aziz mengangkat maruah rakyatnya supaya berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Ia menulis surat kepada rakyatnya dipelbagai daerah:’’pegawai mana sahaja yang menjauhi kebenaran dan tidak beramal dengan al-Quran dan al-Sunah, tidak perlu kalian mentaatinya dan urusannya saya serahkan kepada kalian sampai kebenaran dikembalikan dan iapun tercela’’. Di antara salah satu suratnya kepada gabenor yang berbunyi: ”telah banyak orang yang mengeluh tentang dirimu dan sedikit yang memujimu, maka jika engkau tidak mahu berbuat adil aku akan memecatmu”. Pendapat rakyatnya yang bernas dan tepat sangat dihormati, beliau tidak mahu menyusahkan rakyatnya sebaliknya beliau tidak teragak-agak memecat gabenornya jika mengikut pendapat mereka melakukan penyelewengan dari panduan-panduannya. Demikianlah ia menjadikan kekuasaan rakyat di dalam kerajaannya.

Penghormatan Umar bin Abdul Aziz terhadap kebenaran sangat tinggi, beliau memuliakan kepada sesiapa sahaja yang dapat menyampaikan kebenaran tersebut tanpa megambil kira siapa sahaja orangnya. Dalam Muruj al-Zahab disebutkan seorang budak yang mewakili delegasi sebuah rombongan mereka. Pada suatu hari datang utusan dari Hijaz dan di antara mereka tampil seorang budak kecil untuk berbicara atas nama mereka dan mengemukakan masalah mereka.

Maka Umar Abdul Aziz menyanggahnya dan berkata kepadanya: Wahai budak, biarkan orang yang lebih tua darimu berbicara. Kemudian budak itu menjawab: Maksudnya: Wahai Amirul Mukminin, manusia itu diukur dengan kedua miliknya yang kecil iaitu hati dan lidah, jika Allah telah mengkurniakan kepada seorang hamba lisan yang petah dan hati yang terjaga maka sebenarnya ia telah dielokkan dengan perhiasan. Wahai Amirul Mukminin, sekiranya pengutamaan seseorang itu kerana umurnya maka dalam umat ini masih banyak lagi yang lebih tua daripada kamu.

Syura tidak akan tegak berdiri tanpa adanya penghormatan kepada pendapat-pendapat yang datang daripada pihak lain walaupun budak kecil sekalipun. Syura benar-benar hidup dizamannya menggantikan sistem pemaksaan yang bersifat diktator oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Rakyatnya tidak takut untuk mengemukakan pendapatnya jika benar ataupun menyanggah keputusan-keputusannya jika tidak sesuai dengan al-Quran mahupun al-Hadis.

6.0 KESIMPULAN

Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya telah menjadikan keadilan sebagai keutamaan pemerintahannya. Beliau mahu semua rakyat dilayan sama adil tidak mengira keturunan dan pangkat supaya keadilan dapat berjalan dengan sempurna. Keadilan yang beliau perjuangkan adalah menyamai keadilan di zaman datuknya, Khalifah Umar Al-Khatab yang sememangnya dinanti-nantikan oleh rakyat yang selalu ditindas oleh pembesar yang angkuh dan zalim sebelumnya. Beliau akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah memerintah selama 2 tahun 5 bulan

Dalam tempoh tersebut, kerajaan Umaiyyah semakin kuat tiada pemberontakan dalaman, kurang berlaku penyelewengan, rakyat mendapat layanan yang sewajarnya dan menjadi kaya-raya hinggakan Baitulmal penuh dengan harta zakat kerana tiada lagi orang yang mahu menerima zakat kerana kebanyakannya sudah kaya ataupun sekurang-kurangnya boleh berdikari sendiri.

Semua ini adalah jasa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sangat masyhur, adil dan warak yang wajar menjadi contoh kepada pemerintahan zaman moden ini. Hanya dalam tempoh 2 tahun 5 bulan sahaja dapat mengubah sistem pemerintahan ke arah pemerintahan yang diredahi Allah dan menjadi contoh sepanjang zaman.

7.0 RUJUKAN

Ensiklopedia Dunia. Jilid 22. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 2005.

Muqaddam bin Haji Cholil.2000. Reformasi Umar bin Abdul Aziz Terhadap Khilafah Umayyah.

Wan Said bin Wan Saleh.1980/1981. Umar bin Abdul Aziz. Suatu Kajian Khusus Mengenai Polisi Pemerintahan.

Wikipedia Bebas.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Umar_ibni_Abd_al-Aziz


Sabtu, 21 Mac 2009


**SITI MARIAM**

**ReVoLuSi iRaN**

1.0 PENGENALAN

Iran adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat yang bersempadan dengan Soviet Union (sekarang Azebaijan) di bahagian utara, Afghanistan dan Pakistan di Timur serta Iraq dan Turki sebelah barat. Keluasan Iran adalah 1,643,000 kilometer persegi. Ibu kotanya adalah Teheran, berbahasa Parsi dan berbangsa Aryan. Penduduknya seramai 31,960,000 orang mengikut bancian Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu pada tahun 1974.
[1]

Buminya kaya dengan hasil minyak dan merupakan antara negara pengeluar minyak terbesar di dunia. Iran merupakan sebuah negara berfahaman Syiah, berlainan dengan kebanyakan negara-negara Islam lain yang berfahaman Ahli Sunnah Waljamaah. Imam bagi orang Syiah adalah mereka dari keturunan Ali yang dilantik serta diiktiraf menjadi pemimpin. Sebelum berlakunya Revolusi Iran 1979, Iran adalah sebuah negara monarki yang sekular. Namun setelah revolusi, Iran telah berubah menjadi sebuah negara yang berteraskan Islam. Revolusi Iran ini merupakan satu peristiwa yang besar pada abad ke 20, apabila rakyat Iran yang diketuai oleh ulama yang diketuai oleh Ayatollah Khomeini berjaya menjatuhkan sebuah kerajaan monarki yang mempunyai tentera yang kuat serta didokongi oleh Amerika Syarikat.

Matlamat utama revolusi ini adalah untuk menentang kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Reza Shah dan sekaligus menerapkan unsur-unsur keislaman dalam pentadbiran Iran. Kemenangan revolusi ini memberi kejutan kepada seluruh dunia kerana berjaya menumbangkan sistem beraja yang telah bertahta selama 25 tahun yang lalu.
[2] Revolusi ini menetapkan ciri-ciri Islam dan merupakan revolusi ke-3 yang terkenal selepas Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan Revolusi Bolshevik 1917. Perjalanan Revolusi Iran amat sistematik. Langkah awal yang diatur oleh Khomeini dalam menggerakkan revolusi ini telah berjaya menyedarkan masyarakat akan kezaliman dan penindasan yang telah dilakukan oleh Shah terhadap rakyat Iran. Shah berjaya digulingkan pada 16 Januari 1979.

Revolusi ini terjadi kepada dua peringkat. Peringkat pertama bermula pada pertengahan 1977 hingga tahun 1979 yang dipimpin oleh pihak liberal, golongan haluan kiri dan kumpulan agama. Kesemua mereka memberontak menentang Shah Iran. Peringkat kedua yang turut dikenali sebagai Revolusi Islam menyaksikan naiknya
Ayatollah menjadi pemimpin revolusi

Revolusi ini telah menggunakan slogan radikal khususnya dalam menaikkan semangat masyarakat Tehran. Antaranya ialah “ death to the Pahlavis”, “ the such is a bastard”, “ throw out America”, “ independence freedom and Islam”, dan “ we want an Islamic Republic”. Kewujudan dan pembentukan Republik Islam Iran ini tentulah mendatangkan pelbagai kesan sama ada dari dalam mahupun dari luar.

2.0 BAGAIMANA TERCETUSNYA REVOLUSI IRAN.

2.1. 1940: Kemahkotaan Shah

Shah Mohammad Reza Pahlavi mula memegang kuasa pada tahun 1941, menggantikan ayahanda beliau, Shah Reza. Penggantian ini adalah menerusi rampasan kuasa oleh Inggeris dan Kesatuan Soviet yang menyebabkan Shah Reza terpaksa melarikan diri ke luar negara dan puteranya dipilih menggantikan beliau dengan harapan puteranya akan menjadi sekutu Inggeris dan Kesatuan Soviet. Shah Reza dikenali sebagai seorang yang nekad untuk memajukan negaranya tetapi pada masa yang sama bertindak kasar terhadap para ulama Iran. Pada tahun 1953, beliau melarikan diri keluar Iran apabila terjadi pergeseran antara beliau dengan Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh. Pergeseran ini berpunca daripada polisi Mohammad Mossadegh yang ingin memiliki negara yang dipenuhi lapangan minyak Iran ini dan meletakkan kuasa tentera di bawah penguasaan beliau. Melalui kudeta yang dibantu oleh CIA dan M16 (Operasi Ajax), Mossadegh berjaya digulingkan dan Shah kembali berkuasa.

Seperti ayahanda beliau, Shah Pahlavi meneruskan permodenan Iran. Beliau menjalinkan hubungan yang rapat dengan Amerika dan beberapa negara-negara barat lain dan sering kali mendapat pengiktirafan daripada Amerika kerana pendirian beliau yang menentang komunis. Namun begitu, pihak pembangkang yang terdiri daripada kumpulan berhaluan kiri, nasionalis, dan ulama selalu mengeluarkan kritikan kerana pemerintahan beliau melanggari perlembagaan Iran. Selain itu, rasuah dalam politik berleluasa dan juga tekanan politik menerusi badan perisikan beliau iaitu SAVAK.

2.2. 1960: Naiknya Ayatollah Khomeini

Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi Iran ini mula menampilkan dirinya dalam arena politik sekitar awal tahun 1963. Beliau mengetuai kumpulan pembangkang menentang kerajaan Shah dan rancangan Revolusi Putih beliau. Antara perkara-perkara yang diperdebatkan oleh Ayatollah ialah hak mengundi untuk perempuan, perubahan undang-undang pilihan raya yang membenarkan kumpulan agama minoriti memegang jawatan tinggi dalam kerajaan dan perubahan dalam undang-undang perkahwinan. Kemudiannya, beliau mengisytiharkan Shah telah "memulakan proses kehancuran Islam di Iran".

Disebabkan oleh pengisytiharan beliau, Khomeini ditangkap pada 5 Jun 1963 dan 3 hari selepas itu rusuhan berlaku di seluruh Iran. Pihak polis bertindak balas dengan menggunakan kekerasan terhadap perusuh-perusuh ini. Menurut laporan daripada kerajaan Pahlavi, seramai 86 orang terbunuh. Penyokong Khomeini pula mendakwa sekurang-kurangnya 1500 terbunuh. Manakala pihak polis yang dibentuk selepas revolusi mengumumkan lebih daripada 380 orang terkorban. Khomeini ditahan di rumah beliau selama 8 bulan dan kemudiannya dibebaskan. Setelah pembebasan beliau, Khomeini meneruskan kegiatan beliau mengkritik Shah terutamanya mengenai hubungan rapat Shah dengan Israel dan juga "penganugerahan" imuniti diplomatik pegawai tentera Amerika di Iran. Pada November 1964, Khomeini sekali lagi ditangkap dan kali ini beliau dibuang negeri selama 14 tahun dan kembali semula ketika revolusi.
Selepas buangan Ayatollah, tentangan terhadap Shah ditekan atau disekat oleh
SAVAK dan ini menghasilkan keadaan tenang buat seketika. Namun, pada masa yang sama, terdapat gerakan pemulihan Islam dan gerakan ini mendapat sokongan yang jauh lebih hebat daripada proses permodenan Shah. Idea Khomeini mengenai negara Islam di dalam tulisan beliau, wilayat al-faqih mendapat sambutan yang hebat. Menurut Khomeini, umat Islam haruslah mengaplikasikan undang-undang syar’i dan untuk menguatkuasakan undang-undang ini, kerajaan Islam haruslah diperintah oleh ulama. Walaupun Khomeini jarang menyentuh mengenai buku ini dalam temu ramah beliau di luar negara tetapi di Iran, ia disebarkan dengan meluasnya. Buku ini kemudiannya menjadi sumber inspirasi dalam pemberontakan rakyat Iran terhadap Shah Reza.

2.3. 1978: Tercetusnya Revolusi

Bangkangan terhadap pemerintahan Shah dimulai dengan kumpulan-kumpulan liberal daripada kelas pertengahan dan berpusat di kawasan-kawasan bandar. Golongan ini lebih sekular dan mempraktikkan Islam secara sederhana. Namun begitu tujuan protes mereka hanyalah supaya kerajaan Shah Mohammad berpegang kepada Perlembagaan Iran 1906, dan bukannya kepada undang-undang Sharia. Mehdi Bazargan adalah antara pemimpin yang paling aktif dalam bangkangan ini. Beliau memimpin Gerakan Iran Merdeka yang berkait rapat dengan bekas perdana menteri Iran, Mohammed Mossadegh. Gerakan ini mendapat sokongan padu dari dalam dan luar Iran.

Ulama-ulama Iran pula terbahagi kepada dua kumpulan iaitu ulama-ulama yang menyokong kumpulan sekular liberal dan kumpulan kedua menyokong gerakan komunis Marxists. Khomeini pula yang ketika itu sedang didalam buangan berkerja keras untuk menyatukan golongan ulama, golongan sekular, liberal dan pembangkang dan meletakkan mereka semua dibawah pimpinan beliau.

2.4. Januari 1978: Demonstrasi Utama Pertama

Demonstrasi pertama menentang Shah dimulakan dengan kumpulan mahasiswa Islam pada Januari 1978. Kerajaan Shah mengutuskan pihak tentera untuk menguraikan demonstrasi dan keputusan ini menyebabkan beberapa mahasiswa-mahasiswa terbunuh.

Mengikut tradisi Shia, sebuah majlis peringatan dilakukan setelah 40 hari kejadian itu berlaku dan ianya dilakukan di masjid-masjid di seluruh Iran. Pada 18 Februari, beberapa demonstrasi dilakukan di seluruh Iran bagi memberi penghormatan kepada korban mahasiswa-mahasiswa itu dan juga untuk memprotes kekejaman Shah. Akhirnya, pergeseran tercetus di Tabriz dan ratusan penunjuk perasaan terbunuh. Perkara yang sama turut terjadi pada 29 Mac dan kali ini di seluruh Iran. Kebanyakan bangunan-bangunan dan pejabat-pejabat milik rejim Shah dirobohkan dan dimusnahkan, dan sekali lagi, ratusan nyawa terkorban.

2.5. Mei 1978: Ayatollah Shariatmadari Menyertai Kumpulan Pembangkang

Pada bulan Mei, beberapa pegawai kerajaan menceroboh masuk rumah Ayatollah Kazem Shariatmadari, salah seorang ulama Iran yang cukup berpengaruh. Pegawai kerajaan itu menembak mati salah seorang daripada pengikut Ayatollah Shariatmadari. Sebagai tindak balas, beliau menyertai barisan pembangkang menentang Shah.

Dalam masa yang sama, Shah Mohammad cuba menenangkan kumpulan pembangkang dengan merendahkan kadar inflasi, memohon maaf kepada para ulama dan memecat ketua SAVAK juga menjanjikan pilihan raya umum bebas pada bulan Jun. Tetapi rancangan inflasi yang mengurangkan belanja kerajaan menyebabkan ramai perkerja-pekerja awam terutamanya daripada golongan muda dan kurang mahir dipecat. Pada musim panas 1978, warga buruh ini berarak di jalanan memprotes polisi ini. Pada bulan November berikutnya, pekerja-pekerja lain pula melancarkan mogok dan ini menyebabkan ekonomi iran ketika itu lumpuh.

2.6. Shah Meminta Bantuan Amerika

Perbincangan Shah Iran dengan Alfred Atherton, William Sullivan, Cyrus Vance, President Carter, dan Zbigniew Brzezinski, 1977. Shah Mohammad Reza Pahlavi kini berhadapan dengan situasi revolusi. Lantas, beliau meminta bantuan daripada Amerika untuk menyokong beliau. Amerika pula ketika ini memerlukan Iran kerana ia terletak di Teluk Parsi dan kaya dengan sumber minyak. Malahan, Iran bersempadan dengan Kesatuan Soviet menjadikannya sebuah lokasi yang strategik bagi Amerika kerana ia dapat menolong Amerika dalam Perang Dingin. Namun begitu, imej Shah Iran telah tercemar dengan polisi kerajaan beliau yang mencabuli hak asasi manusia. Duta Amerika ke Iran, William H. Sullivan, menyatakan bahawa Penasihat Keselamatan Amerika, Zbigniew Brzezinski "telah berulang kali menyakinkan Shah Mohammad Reza yang Amerika akan membantu beliau". Presiden Amerika ketika itu, Jimmy Carter didakwa telah gagal mengotakan janji Amerika ini. Pada masa yang sama, beberapa pegawai tinggi Amerika menyuarakan cadangan bahawa kepimpinan Iran haruslah digantikan bagi meredakan revolusi dan Shah Mohammad Reza haruslah turun takhtah. Tetapi rencana ini terbantut setelah Ayatollah Khomeini mengambil alih kuasa memerintah Iran.

2.7. Ogos 1978: Serangan Pembakaran Abadan

Ketika keadaan Iran di dalam kekabutan, sebuah panggung wayang di Abadan, Panggung Wayang Cinema Rex Fire, dibakar menyebabkan 400 nyawa terkorban. Para revolusi menyalahkan SAVAK dan mendakwa badan itu bertanggungjawab terhadap kejadian ini. Mereka mendakwa kebakaran ini sengaja dilakukan untuk menjerat kumpulan revolusi Islam. Keesokannya, seramai 10,000 saudara mara mangsa korban berkumpul di majlis pengebumian sambil melaungkan bantahan mereka terhadap Shah Mohammad.

2.8. September 1978: Jumaat Hitam (Black Friday)

Pada bulan September, seluruh negara kini mengalami ketidakstabilan. Protes terhadap Shah menjadi rutin setiap hari. Shah Mohammad pula menguatkuasakan pemerintahan tentera dan melarang semua demonstrasi. Pada hari Jumaat 8 September, sebuah rusuhan tercetus di Tehran. Kumpulan ulama mendakwa bahawa "ribuan nyawa dibunuh oleh kumpulan zionis". Kumpulan tersebut sebenarnya adalah etnik Kurdi dan jumlah korban pula adalah sekitar 700 nyawa. Sebuah mogok umum dilaksanakan pada bulan Oktober yang terus melumpuhkan ekonomi Iran dan menyebabkan banyak industri utama terpaksa diberhentikan. Pada tahap ini, "takdir Shah Mohammad Reza telah pun ditentukan"

2.9. Disember 1978: Protes Muharram

Protes Muharram 1978 terjadi pada bulan Disember tahun yang sama. Pada 2 Disember, seramai dua juta rakyat Iran memenuhi jalan-jalan di Tehran, sekitar Dataran Azadi. Protes adalah untuk mendesak Shah Mohammad turun takhta dan membenarkan Khomeini kembali semula ke Iran.

2.10. 1979: Shah Melarikan Diri Dan Kejayaan Revolusi

Pada 16 Januari, 1979, Shah Mohammad dan permaisuri beliau meninggalkan Iran atas nasihat perdana menteri beliau, Dr. Shapour Bakhtiar dan beberapa jam kemudian, semua simbol Shah Mohammad dirobohkan oleh penduduk awam. Dr. Shapour kemudiannya membubarkan SAVAK, membebaskan tahanan politik, menjanjikan pilihan raya umum bebas dan membenarkan demonstrasi awam semula. Beberapa hari selepas itu, beliau membenarkan Ayatollah untuk pulang ke Iran. Beliau turut meminta agar kumpulan revolusi lain untuk memelihara semula perlembagaan Iran.

2.11. Februari 1979: Khomeini Pulang Ke Tehran

Pada 1 Februari, 1979, Khomeini pulang semula ke Iran. Kepulangan beliau disambut dengan meriahnya oleh ribuan rakyat Iran. Namun begitu, Khomeini tidak bersetuju dengan kerajaan Shapour menyebabkan berlakunya konflik bersenjata antara penyokong Khomeini (termasuklah beberapa bahagian tentera Iran) dengan penyokong Shapour. Penyokong revolusi-Khomeini dan tentera yang berpihak kepada revolusi mula menguasai balai polis, markas tentera dan mengedarkan senjata kepada penduduk awam. Pada 11 Februari, kerajaan Shapour kalah dalam konflik ini apabila Majlis Agung Tentera mengumumkan bahawa ianya berpendirian neutral untuk mengelakkan berlakunya pertumpahan darah.

2.12. Khomeini Mengambil Alih Kuasa

Ayatollah Khomeini adalah pemimpin dalam gerakan menentang Shah Mohammad Reza. Kini bermulalah fasa kedua revolusi Iran yang turut dikenali sebagai Revolusi Islam. Ketika zaman pemerintahan Shah, kesemua kumpulan revolusi yang terdiri daripada golongan agama, liberal, sekular, Marxist dan Komunis bergabung untuk menentang Shah Mohammad. Tetapi kini, setelah beliau ditumpaskan, ikatan ini dibubarkan.

Setiap kumpulan revolusi ini bersaing untuk pengaruh dan juga mempunyai intepretasi yang berbeza mengenai negara Iran yang dibentuk. Ketika tahun pertama revolusi, terdapat dua kuasa yang memerintah Iran iaitu kerajaan rasmi Iran dan kerajaan revolusi. Mehdi Bazargan, Perdana Menteri Iran yang dilantik oleh Khomeini (dari kumpulan revolusi) memperkenalkan sebuah kerajaan demokratik baru. Pada masa yang sama, dalam kerajaan Iran, Khomeini menubuhkan Majlis Revolusi yang ahlinya terdiri daripada para ulama yang menyokong beliau. Majlis ini semakin lama menjadi semakin berkuasa dalam kerajaan Iran sehinggakan kesemua keputusan kerajaan Iran ditentukan oleh badan ini.

Pada bulan Jun, Gerakan Kebebasan membentuk sebuah draf perlembagaan yang menjadikan Iran sebuah Republik Islam. Draf ini turut merangkumi Majlis Pelindung yang mempunyai kuasa veto mengenai undang-undang bukan Islam. Walaupun begitu, Ayatollah Khomeini menolak draf ini dengan alasan bahawa kerajaan baru ini haruslah berdasarkan "100% undang-undang Islam".

Oleh itu, sebuah perlembagaan baru dibentuk oleh Majlis Pakar yang membentuk jawatan Pemimpin Agung untuk Khomeini. Kuasa Pemimpin Agung mengikut perlembagaan ini meliputi kuasa ketenteraan dan keselamatan, dan juga kuasa veto untuk calon politik. Turut dibentuk ialah jawatan Presiden. Kuasa presiden pula kurang meluas berbanding dengan Pemimpin Agung dan beliau akan dilantik melalui pilihan raya umum yang diadakan setiap empat tahun sekali. Perdana Menteri Mehdi tidak bersetuju dengan perlembagaan baru ini kerana kekuasaan presiden yang terbatas, lalu beliau meletak jawatan.

Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini (Bahasa Parsi: روح الله موسوی خمینی Rūḥollāh Mūsavī Khomeynī) (17 Mei 1900 - 3 Jun 1989) adalah seorang ulama Shia muslim dan pemimpin Revolusi Iran pada tahun 1979. Beliau berjaya menyingkirkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dan kerajaan kuku besi Shah Mohammad. Seterusnya Khomeini mengasaskan Republik Islam Iran dan menjadi Pemimpin Agung pertama sehinggalah kewafatan beliau.

3.0 SEBAB-SEBAB BERLAKUNYA REVOLUSI IRAN

Terdapat beberapa peristiwa pada tahun 1970-an yang menyebabkan tercetusnya revolusi. Antaranya ialah layanan mewah kerajaan kepada rakyat asing sedangkan ramai rakyat tempatan hidup melarat, kadar inflasi yang melonjak tinggi diikuti dengan jurang antara kaya dan miskin yang semakin besar, sikap sekularisme Shah Mohammad Reza dan juga dakwaan bahawa SAVAK merupakan punca kematian pemimpin Islam yang berfikiran moden, Ali Shariati dan juga penglibatan SAVAK dalam kematian putra Khomeini, Mostafa (di Tehran).

3.1 Layanan mewah kerajaan kepada rakyat asing.

Pada Oktober 1971, terdapat sebuah sambutan untuk ke 2500 bagi meraikan pengasasan negara Parsi. Sambutan ini diadakan selama tiga hari di Persepolis dan tetamu-tetamunya hanyalah warga-warga asing. Ini merupakan sebuah pesta yang menelan belanja yang tinggi (dianggarkan menelan belanja sekurang-kurangnya $100 juta) Hidangan untuk pesta itu pula disediakan oleh tukang masak yang dibawa dari Paris. Pada masa yang sama, kawasan sekitar Persepolis iaitu wilayah Sistan dan Baluchestan mengalami kemarau yang teruk dan ramai penduduk di kawasan itu dan Iran umumnya hidup kelaparan.

3.2 Kadar inflasi yang melonjak tinggi diikuti dengan jurang antara kaya dan miskin yang semakin besar.

Pada lewat 1974, berlaku peningkatan harga minyak di pasaran dunia. Namun begitu, kesannya kepada Iran adalah sebaliknya. Tahap inflasi melonjak naik dan jurang antara yang kaya dan miskin dan juga antara penduduk bandar dan luar bandar semakin besar. Lebih memburukkan keadaan, kerajaan Iran menghabiskan ratusan juta bagi membiayai pekerja-pekerja pakar asing dan juga membeli pelengkapan tentera daripada Amerika yang ternyata tidak berguna ketika itu dan ianya satu pembaziran.

3.3 Sikap sekularisme Shah Mohammad Reza.

Pada tahun 1976, jentera kerajaan Shah menaikkan kemarahan penduduk Islam Iran kerana mengubah kalender Iran daripada kalender Hijrah kepada kalender solar Iran yang pernah digunakan ketika zaman Cyrus Agung. Pada tahun yang sama, Shah mengumumkan rancangan penjimatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangkan tahap inflasi. Kesannya, ramai rakyat Iran yang hilang pekerjaan dan ramai yang jatuh miskin dan bermigrasi ke kota besar meningkat.

Jimmy Carter, presiden Amerika pada tahun 1977 mengutuskan sebuah peringatan kepada Shah Mohammad mengenai betapa mustahaknya hak kebebasan dan kebebasan berpolitik. Shah kemudiannya membalas peringatan ini dengan mengampuni 357 tahanan politik pada bulan Februari tahun yang sama. Beliau juga turut membenarkan Persatuan Palang Merah untuk melawat penjara tahanan politik. Ini merupakan permulaan liberalisasi oleh Shah. Pihak liberal kemudiannya mengeluarkan seutus surat mengecam rejim beliau.

3.4 Dakwaan bahawa SAVAK merupakan punca kematian pemimpin Islam dan kematian putra Khomeini

Tahun yang sama juga turut menyaksikan kematian seorang ahli politik yang penting iaitu Ali Shariati. Beliau adalah seorang pemimpin Islam moden dan kematian beliau didakwa didalangi SAVAK. Pada Oktober pula, putra Khomeini, Mostafa meninggal dunia. Walaupun punca kematian adalah serangan sakit jantung, tetapi terdapat desas desus mengatakan kematian beliau juga merupakan antara rancangan SAVAK (organisasi penyiasatan rahsia yang terhandal di kawasan Asia Barat. Ia adalah pertubuhan yang kejam dan sangat berkesan ketika ia ditubuhkan oleh Teymur Bakhtiar, dan selepas ia disingkirkan badan itu berganda-ganda kekuatannya).[3]

4.0 LATAR BELAKANG AYATOLLAH KHOMEINI

Nama sebenar Ayatollah Khomeini ialah Ayatollah Rauhallah Khomeini Ibn Mustafa Musawi al-HindiAyatollah Khomeini dilahirkan di Khomeini, sebuah kampung yang terletak kira-kira 180 batu ke selatan Tehran iaitu ibu negara Republik Iran, pada 24 September 1902 bersamaan 20 Jamadil Akhir 1320H. Ayah Khomeini iaitu Seyyed Mostafa telah terbunuh di dalam pertikaian soal sempadan atau air ketika Khomeini berusia 5 bulan. Beliau dibesarkan oleh pakciknya iaitu Seyyed Allameh Morteza Musavi Parvaresh. Ketika beliau berusia 15 tahun, beliau telah dihantar ke Arak untuk meneruskan pengajian agamanya. Di Arak, beliau berguru dengan Abdol- Karim Ha’eri- Yazid yang merupakan salah seorang ulama Syiah dan ahli teologi. Abdol- Karim Ha’eri-Yazid adalah anak murid kepada Ayatollah Mirza Hassan Shirazi yang terlibat di dalam protes tembakau pada tahun 1981.
[4]

Khomeini telah didedahkan dengan pembelajaran undang-undang Islam serta pendedahan terhadap hasil karya ahli falsafah Greek iaitu Aristotle dan Plato. Beliau seterusnya melanjutkan pelajaran dalam ilmu Islam dan Sains Sosial di Theological Centre of Qom. Ayatollah Khomeini kemudiannya menjadi seorang ulama yang dihormati dan beliau telah menulis beberapa buah buku seperti Misbah al-Hidayah (1929), Kashyaf al-Ansar (1941). Pada tahun 1945 beliau mendapat gelaran “Hujjatul Islam”. Khomeini mendapat gelaran Ayatollah apabila beliau menulis sebuah buku berjudul Tanzih al-Mazil. Ayatollah Khomeini meninggal dunia pada 18 Jun 1989.

Khomeini dikenali sebagai pemimpin tertinggi dimana beliau sememangnya disegani dan dikatakan sebagai pengasas negara Islam iaitu Iran. Beliau merupakan pemimpin Revolusi Islam yang dikenali sebagai Mustadza’afin (ketua golongan tertindas) dan digelar Wali Allah yang menunjukkan sumbangan besar beliau terhadap Republik Iran dan masyarakat Islam sejagat. Khomeini dikenali sebagai pahlawan atau pejuang Islam yang unik dan hebat. Beliau telah menggerakkan revolusi ini tanpa pergantungan kepada senjata atau mengharap segala bantuan dari pihak Barat atau dari pihak Timur tetapi revolusi ini adalah berlandaskan kepada semangat orang Muslim Iran di dalam menentang sistem pemerintahan Shah.

5.0 PERANAN KHOMEINI DALAM MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN SHAH

5.1 Menyatukan dan Mengetuai rakyat Iran menentang Shah.

Khomeini memainkan peranan yang paling penting dalam menyatukan dan mengetuai rakyat menentang Shah. Peranan Khomeini dalam menggulingkan pemerintahan Shah jelas dilihat apabila Shah mengumumkan mengenai pemberian tanah pusaka kepada sesiapa yang menyokongnya. Pada saat ini Khomeini lebih banyak menonjol penentangannya, jadi dengan cepatnya kepopularannya tersebar. Dalam perjuangan beliau menentang pemerintahan Shah, semua pihak penentang telah bersetuju menjadikan Ayatollah Khomeini sebagai pemimpin revolusi. Ini terbukti apabila para pembentang Shah yang terdiri daripada kaum agama (mullah), nasionalis, gerila maxis, pedagang Bazaar, mahasiswa, golongan miskin, dan sebagainya telah bersatu di bawah Khomeini kesan daripada kuatnya pengaruh Syiah di kalangan masyarakat Iran.
[5]

Selain itu, Khomeini juga berjaya menentang Shah disebabkan beliau dianggap sebagai pejuang yang tidak mengenal kompromi di dalam menentang monarki. Sewaktu Iran dibawah kekuasaan Reza Shah lagi, Khomeini telah berjuang menentang monarki. Tahun 1941, Khomeini menulis buku berjudul Kasyaf al-Asrar (mengungkap rahsia) yang berisi kritikan tajam terhadap Reza Shah.
[6] Sokongan yang diterima oleh Khomeini dapat dilihat apabila banyak slogan yang telah dikeluarkan oleh pengikutnya “semoga dipanjangkan umur Khomeini dan supaya Shah akan menemui ajalnya”

5.2 Melancarkan kempen anti- Shah.

Bermula pada Mac 1963, bertempat di Madrasah Fayieyah di Qom, Khomeini telah mengkritik Revolusi Putih yang dilancarkan oleh Shah kerana hanya berjaya memperkukuhkan kedudukan golongan kaya dan mereka yang rapat dengan istana sahaja. Tindakan Shah ini telah mencabul perlembagaan Iran dan sumpah Shah sendiri iaitu semasa menaiki tahta beliau mahu memelihara dan membela Islam.
[7] Pada 5 Jun 1963, Khomeini telah melancarkan kempen anti Shah secara besar-besaran. Kempen ini telah membangkitkan hal mengenai penguasaan Amerika dan Israel ke atas Shah. Kempen ini diteruskan sehingga berlaku pemberontakan besar di Qom, Shiraz, Tehran dan Tabriz. Kesan daripada pemberontakan ini menyebabkan polis dan tentera terpaksa bertindak balas dan mengakibatkan sekurang-kurangnya 15,000 orang terbunuh. Khomeini menentang satu undang-undang kekebalan hokum bagi militer AS di Iran dan juga menentang bantuan sejumlah 200 juta AS dari pemerintah Washington.[8]

Tindakan Khomeini yang bertindak secara terbuka ini menyebabkan beliau telah ditangkap dan kemudiannya dibuang negeri ke Bursa, Turki. Pada tahun 1965, beliau telahpun dipindahkan ke Najaf, sebuah kota suci Syiah di Iraq dan seterusnya buat kali terakhir ke Perancis. Semasa di Najaf, penentangan terus dilakukan melalui proklamasinya (pengumuman khas) yang disebarkan secara sulit melalui kaset-kaset yang diedarkan ke suluruh wilayah Iran.
[9] Kaset-kaset yang mempunyai seruan kepada pengikutnya menentang kekuasaan monarki atau berisi kecaman terhadap Shah telah diseludup dan disebarkan melalui masjid-masjid di Iran.[10]

5.3 Menyeru penyokongnya memboikot Parti Restakhiz

Pada bulan Oktober 1971, Khomeini dengan keras menentang upacara peringatan 25 abad pemerintahan beraja yang telah dolancarkan oleh Shah yang telah menelan belanja sebanyak 300 juta, padahal sebahagian besar rakyat hidup dalam kemiskinan. Selain itu pada tahun 1975, Khomeini menyeru agar rakyat memboikot Parti Restakhz iaitu parti baru Shah yang kemudiannya dijadikan parti tunggal Iran dari 1975-1978.

Selain itu, Khomeini juga telah melancarkan mogok umum yang ternyata mendapat sambutan yang menggalakkan dari seluruh kalangan yang anti- Shah. Pada awal Jun 1978, beliau menjadi popular ekoran dari aktivitinya yang menganjurkan permogokan umum yang akhirnya membawa kepada penangkapan lebih kurang 800 orang mahasiswa Universiti Tehran. Selain itu pada 10 Oktober 1978 buat pertama kalinya foto dan pernyataan Khomeini di muatkan dalam surat khabar Iran. Khomeini juga mendapat sambutan yang hebat daripada para buruh minyak. Mogok yang dilakukan ini telah menyebabkan pengeluaran minyak turun secara drastik dan mengoncang ekonomi Iran.
[11] Ini menunjukkan bahawa Khomeini mendapat ramai para penyokong dalam menentang pemerintahan Shah.

5.4 Penubuhan Revolusi Iran (DRI)

Khomeini telah menubuhkan Dewan Revolusi Islam di Perancis pada 11 Januari 1979. dewan ini berperanan untuk meneruskan lagi penentangan terhadap Shah dan membentuk satu pemerintahan sementara Republik Islam Iran. Tindakan ini telah disambut dengan demonstrasi secara besar-besaran di Tehran pada 19 Januari 1979 yang menyokong Khomeini dan republik Islam. Sokongan kepada Khomeini mencapai kemuncaknya apabila kembali semula ke Iran. Khomeini kemudiannya kembali ke Bandar cusi Qom dimana beliau telah disambut secara besar-besaran sebagai pemimpin revolusi. Tindakan ini telah mengejutkan seluruh dunia terutama Amerika Syarikat. Ini adalah kerana rejim Pahlavi terkenal dengan kekayaan dan tenteranya tetapi dapat digulingkan oleh satu revolusi yang dipimpin oleh seorang ulama yang telah tua tanpa apa-apa senjata.
[12]

Jika dilihat, walaupun Khomeini tidak menggunakan senjata, tetapi beliau bijak dalam mengatur stategi iaitu berjuang melalui pidato-pidato, kaset dan demonstrasi. Khomeini meneruskan penulisannya banyak tentang pemerintahan Shah. Beliau menentang keras konsep pemisahan Negara dan agama. Misalnya dalam buku Hukumate Islam (pemerintahan Islam) yang diterbitkan pada tahun 1969 mengatakan bahawa konsep pemisahan agama dan Negara adalah satu cara yang dilakukan oleh agen-agen kolonialisme untuk mencegah perjuangan kaum Muslimin meraih kemerdekaan dan kebebasan.
[13] Hasil dari penulisan ini juga telah menaikkan semangat para penyokongnya untuk terus menentang pemerintahan Shah.

5.4.1 Ciri-ciri revolusi Iran

Ciri-ciri yang dibawa oleh Khomeini adalah bersifat relatif serta tidak menggunakan kekerasan. Apa yang luar biasa di Iran ialah, walaupun pemerintah menggunakan pelbagai rancangan bagi mematahkan semangat rakyat dan mengorbankan seramai 20,000 orang, namun pimpinan gerakan Khomeini berhasil mempertahankan sifatnya yang relatif tanpa kekerasan. Shah Iran digulingkan dari takhtahnya melalui demonstrasi jalanan pihak tentera yang selama ini digunakan bagi mematahkan kebangkitan rakyat akhirnya turut berpaling bersama-sama rakyat di dalam revolusi ini.

Ciri kedua revolusi ialah sesuatu yang baru, yang bermaksud tidak meniru model Barat atau Timur. Kaedahnya tidak menyamai revolusi yang telah berlaku di Amerika Syarikat, Perancis ataupun Rusia. Ini kerana revolusi yang berlaku di Perancis dan Rusia digerakkan oleh golongan sekular dan berfahaman komunis. Revolusi Iran digerakkan oleh mereka yang mempunyai latarbelakang agama yang mahu menubuhkan sebuah Negara Islam. Ini merupakan satu perkara yang baru di dalam politik dunia masa kini.

Ciri ketiga revolusi Iran yang dibawa oleh Ayatullah Khomeini adalah bersifat keagamaan. Khomeini misalnya menekankan bahawa peranan ulama dari agama ialah melakukan perjuangan politik untuk mencapai masyarakat yang lebih baik, yang bebas dari penindasan dan yang mengutamakan keadilan sosial rakyat. Ini kerana ketika itu, Shah Iran lebih mementingkan keluarganya dan golongan bangsawan menyebabkan kepentingan dan kebajikan rakyat terabai.

6.0 KESAN REVOLUSI IRAN

6.1 Sosial

Khomeini mahu membentuk sebuah Negara Islam, dimana kekuasaan sepenuhnya berada ditangan fuqaha iaitu mereka yang memiliki pemahaman tentang ajaran dan peraturan Islam secara memiliki keutamaan dalam iman dan akhlak.
[14] Gagasan Khomeini ini lebih dikenali sebagai wilayat al-faqih (pemerintahan para fuqaha). Gagasannya antara lain menyatakan:

Para alim ulama yang berhak menjadi penguasa dalam sebuah negara Islam adalah lelaki yang memiliki kecerdasan dan kepandaian yang luas sehingga mampu menggerakkan potensi masyarakat. Membentuk pemerintahan atau negara Islam, hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, khususnya para alim ulama dimana pun mereka berada, kerana hal itu merupakan bahagian utama dalam akidah immamiyah. Negara atau pemerintahan Islam diperlukan demi tegaknya hukum-hukum Islam kerana apa-apa hukum pun tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya suatu kekuasaan eksekutif. Di dalam negara Islam, para wakil rakyat tidak berhak membuat undang-undang kerana undang-undang atau dasar hukum (Islam) diperoleh secara langsung daripada Tuhan melalui al-Quran dan Hadis.

6.2 Politik (Pembentukan organisasi)

6.2.1 Dewan Revolusi Islam (DRI)

DRI telah dibentuk 3 bulan sebelum kejatuhan Shah, namun secara rasmi pembentukannya baru diumumkan pada 11 Januari 1979 di Perancis. Tujuan utama pembentukan ini adalah untuk meletakkan dasar-dasar Negara Republik Islam sebagaimana yang dikehendaki Khomeini dalam gagasannya mengenai wilayat al-faqih. Dasar organisasi DRI lebih kepada teori Howard Wriggins. Menurut Wriggins, organisasi dapat membentuk pasukan bersenjata, birokrasi, parti politik dan gerakan organisasi informal yang dibentuk seorang pemimpin yang mana anggotanya terdiri daripada orang-orang kepercayaan pemimpin yang berkebolehan dalam mendorong usaha-usaha pemimpin serta dapat melindungi pemimpin di saat-saat krisis.
[15]

Peranan utama DRI ini adalah untuk mengurangkan kuasa Shah serta membentuk pemerintahan sementara Republik Islam Iran (RII) disamping itu juga melakukan penangkapan dan menghukum bunuh para pengikut Shah yang pernah bertindak kejam. Walau bagaimanapun DRI telah dibubarkan oleh Khomeini pada 1980 apabila mereka telah berjaya menguasai parlimen.
[16]

6.2.2 Parti Republik Islam

Setelah Dewan Revolusi Islam dibubarkan, Parti Republik Islam (PRI) menjadi asas utama dalam mengukuhkan kedudukan mereka. PRI ditubuhkan pada 19 Februari 1979 oleh Ayatollah Khomeini Behesti yang sekaligus menjadi pemimpin parti tersebut. Behesti dikenali sebagai “orang nombor dua” yang berpengaruh di Iran dan seorang tokoh yang setia kepada Khomeini.

Di bawah pimpinan Khomeini, parti Republik Islam menjadi pemerintah tertinggi Negara. Kejayaannya menguasai pemilihan anggota perlimen dan dalam menundukkan kedudukan Bani Sadr 22 Jun 1980, menjadikan PRI sebagai kuasa politik terkuat Iran saat ini. Ini kerana adanya sokongan dari Khomeini, para ulama yang berpengaruh dan tidak ketinggalan juga golongan peniaga bazaar. Khomeini walaupun tidak menjadi anggota PRI, namun ia sangat berperanan dalam perjalanan parti tersebut termasuklah dalam perlantikan seorang pemimpin parti.
[17]

6.2.3 Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran (Pasdaran).

Telah ditubuhkan pada 1979 yang bertujuan untuk melindungi revolusi. Pasukan ini kemudiannya telah disahkan di dalam artikel 150 Perlembagaan Islam sebagai fungsi menjaga kejayaan dan matlamat revolusi. Pembentukan pasukan ini juga bertujuan untuk menyatukan kelompok-kelompok bersenjata yang muncul pada akhir kekuasaan Shah oleh golongan ulama. Ini juga untuk memperkuatkan angkatan bersenjata Iran. Ia telah diletakkan di bawah pengawasan Ayatollah Mahdavi Kani iaitu seorang penasihat Khomeini.

Dari segi kewangan, pasukan ini mendapat bantuan dari Yayasan Mustaza’fin yang merupakan sebuah yang dibentuk oleh ulama yang bertindak membahagi-bahagikan harta milik Shah dan keluarganya untuk kepentingan umum. Selain daripada mendapat bantuan dari masjid-masjid dan dari Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Pasukan ini juga lebih kepada tentera rakyat kerana ia tidak menunjukkan perbezaan pangkat dan merupakan pasukan elit handalan golongan ulama.
[18]

6.3 Ekonomi

Kebijaksanaan dalam membangunkan ekonomi merupakan cara yang digunakan bagi memantapkan posisi golongan ini. Khomeini lebih menumpukan ekonomi bermula dari bawahan seperti lebih mengutamakan pembangunan sector pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Khomeini juga lebih banyak mengadakan hubungan dengan negara-negara Dunia Ketiga dalam usaha melepaskan diri dari terus bergantung kepada negara-negara besar seperti Amerika Syarikat.

Dalam bidang pertanian Khomeini telah bertindak dengan melakukan peningkatan pembelian harga beras dan gandum dari petani, memindahkan pemilikan tanah dari tuan tanah yang kaya kepada petani miskin (tanah yang diberikan oleh Shah), selain itu berusaha meningkatkan pengeluaran gandum dengan meluaskan kawasan penanaman gandum.

Manakala dalam bidang perkhidmatan pula tumpuan masih lagi kepada rakyat desa. Usaha ini dilakukan dengan meningkatkan jaringan perhubungan di desa-desa seperti jalan raya, telefon dan dari segi kesihatan pula dengan memberi rawatan percuma kepada rakyat miskin, menambahkan pembinaan-pembinaan rumah dengan memberikan tanah-tanah kosong kepada penduduk yang tidak mempunyai rumah serta membasmi buta huruf dikalangan rakyat dengan membangunkan sekolah di desa-desa.

Manakala dari segi perdagangan luar negeri, Khomeini telah mengadakan hubungan dengan negara-negara Dunia Ketiga, Eropah Barat dan Eropah Timur. Perdagangan meliputi seperti permaidani, buah-buahan, bahan ubat-ubatan dan baja. Manakala mengimport beberapa jenis bahan makanan seperti daging, keju, gula dan beras. Selain itu turut mengadakan kerjasama di bidang teknologi dan industri seperti pembangunan petrokimia di Iran Selatan. Iran juga mengirim sekitar 500 orang ahli pakar minyak untuk membantu negara-negara lain seperti Libya.
[19]

Bagi melaksanakan program-program ini, beberapa organisasi di bentuk seperti Jihat E-Sazandegi (jihad untuk pembangunan). Organisasi pembanterasan buta huruf, Yayasan perumahan, Yayasan Mustaza’afin, Yayasan Syuhada dan sebagainya. Organisasi dan yayasan tersebut berfungsi melaksanakan program-program pembangunan bagi kepentingan rakyat desa, rakyat miskin dan waris mangsa korban perang. Organisasi dan yayasan ini berjaya membina 23 ribu sekolah di desa-desa, 125402 unit rumah, menyalurkan elektrik sekitar 2 ribu desa dan telefon 685 desa, 516 klinik, 106 hospital, membahagikan tanah seluas 85 ribu kepada rakyat miskin dan sebagainya.

Kejayaan ini disebabkan kerana sokongan yang diberikan oleh pedagang bazaar dan kestabilan politik. Selain itu peranan ulama sendiri yang belajar melalui sejarah iaitu antara faktor kejatuhan Shah adalah disebabkan oleh pembangunan ekonominya yang kurang menyentuh lapisan masyarakat bawahan.

RUJUKAN

Araf Husain. 1985. Islamic Iran Revolutions and Counter Revolution. St. Martin Press. New York

Ervand Abrahamian. 1982. Iran Between Two Revolutions. Princeton University Press. New Jersey

Fadlullah Jamil. 2007. Islam di Asia Barat Moden: Sejarah, Penjajahan dan Pergolakan. Karisma Publications SDN. BHD. Shah Alam

Hamedi Mohd Adnan.1991. Krisis Timur Tengah. Penerbit Amal. Kuala Lumpur

Masih Muhajeri.1984. Dimensi Revolusi Islam. Islamic Media And Communications. Kuala Lumpur

M. Riza Sihbudi.1989. Dinamika Revolusi Iran: Dari Jatuhnya Shah hingga wafat Ayatollah Khomeini. Pustaka Hidayah. Jakarta.

Yusuf Abdullah Puar. 1980. Perjuangan Ayatullah Khomeini. Pustaka Antara. Jakarta